Vizyon

Vizyon

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve gizil güçlerini geliştirerek en üst seviyede kullanmalarını sağlamak, ulusal değerlerimize bağlı, küresel düşünen, uluslararası arenada söz sahibi olacak öğrenciler yetiştirmek, ürettiklerini insanlık yararı için kullanmalarını sağlayacak eğitim olanağı sunmak, Vakfın vizyonunu oluşturmaktadır.

Benzer yazılar