Son Haberler

CUMARTESİ ATÖLYELERİ BAŞVURU FORMU Bilim Kampı Duyurusu Dijital Eğitimde Fırsat Eşit(siz)liği Çalıştayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşı Ziyaret 2019 Yılı Bilim Kurulu Toplantısı İyi Uygulamalar Çalıştayı Tamamlandı Lefke Avrupa Üniversitesinde Okul Kurulması

Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen 1. Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde İyi Uygulamalar Çalıştayı 2-3 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı   Erdal KİZİROĞLU’nın açış konuşmasıyla başlayan Çalıştayda Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN da katılımcılara Çalıştayın amacı ve hedefleri konusunda bilgi verdi.

Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı   Erdal KİZİROĞLU yaptığı konuşmada; Ülkemizin en önemli madeninin henüz tam anlamıyla keşfedilememiş Üstün Yetenekli çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunu belirtti. Erdal KİZİROĞLU konuşmasında gelişmiş ülkelerin bilgiyi bilime, bilimi üretime çevirdiğini ve üreterek sattığını, üstün yetenekli bireylere özel eğitim verdiklerini farklı ülkelerden bu yetenekleri kendi ülkelerine çekerek sanayi çağını, uzay çağını, bilgi çağını yakaladıklarını ve yeni medeniyetler yaratarak dünyayı yönettiklerine vurgu yaptı.

TÜZYEKSAV olarak ülkemizin, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Erdal KİZİROĞLU konuşmasında Vakıf olarak önerilerini sıraladı:

Üstün zeka ve yetenekli bireylerin eğitimi meselesinin

 • Devlet politikası, memleket meselesi olarak ele alınması,
 • Kurumlar arası ( bakanlıklar, STK vs.)işbirliğinin artırılmasının sağlanması için çaba gösterilmesi,
 • Eğitim alanındaki mevzuatların güncellenmesi ve işlevsel hala getirilmesi,
 • Özerk bir yapı kurulması ve özerk yapının özel bütçeye sahip olması
 • Üstün yetenekli bireylerinin hayat boyu eğitimini destekleyecek yapının oluşturulması
 • Stratejik planın özerk yapı bünyesinde güncellenerek etkin hale getirilmesi,
 • Araştırma geliştirme çalışmalarının hız verilmesi ve kaynakların etkin kullanılması
 • Verilecek eğitimde asgari standartların oluşturulması,
 • Tanılama araçlarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
 • Farklı yetenek alanlarına ilişkin ulusal normlara göre geliştirilen ölçme araçları, gözlem formları, zeka testleri, yetenek testleri, yaratıcılık, motivasyon, liderlik vb.- kullanılması,
 • Farklı eğitim modellerinin ve programlarının geliştirilmesi
 • Eğitim ortamlarının ve materyallerinin geliştirilmesi,
 • Öğretmen eğitimi programlarının hazırlanması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
 • Aile eğitim programlarının ülke genelinde geliştirilmesi,
 • Tanılama sürecinde mutlaka erkenlik ilkesinin gözetilmesi ve aile hekimliğinden başlayacak bir şekilde tanılama sürecinin ele alınması
 • İnternet, sosyal medya, diğer eğitim alanları çocuk, öğretmen, aile eğitiminde etkin olarak kurgulanması ve kullanılması
 • Okul müfredatlarının (Fen Bilimleri, Matematik ve diğer .) yaratıcılığı, icatı buluşu, sanatı ve sporu teşvik edici şekilde düzenlenmeli, ezberci bir anlayıştan kaçınılmalı.
 • Nüfusa orantılı olarak çocukların eğitim alacağı okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde okullar açılması,
 • Çocuklara her eğitim kademesinde sınıf atlama imkânının tanınması,
 • Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin üstten ders alma yoluyla liseyi erken bitirmelerine fırsat verilmesi,
 • Akademik alanda yeterli öğrenciler üniversiteden ders alması ve aldığı dersleri içeren lisans programında dersten muaf tutulması
 • Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin kuruluş amaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılması,
 • Üstün yetenekli çocuklara yönelik okul dışı ve okul içi her türlü eğitimi ücretsiz olması
 • Üstün yeteneklilik eğitimi alanında akademik çalışmalar (yüksek lisans,
 • Doktora tezleri, raporlar vb.) teşvik edilmeli ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Çalıştayda Anadolu Üniversitesi ÜYEP Başkanı Prof. Dr. Uğur SAK Çağrılı Konuşmacı olarak yer aldı.  Prof. Dr. Uğur SAK Üstün Yeteneğin Gelişiminde Kaplayıcı Etki başlıklı konuşmasında üstün yetenekli öğrencilerle gerçekleştirilen 2 yıl süreli bir çalışmanın sonuçlarını paylaştı.

Çalıştayın ilk gününde ayrıca;  İstanbul Aydın Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ STEM Eğitimi, Bülent Ecevit Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Said TORTOP Türkiye’de Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanı Eğitimi,  Gazi Üniversitesinden Doç. Dr. Nurdan KALAYCI –Karşıtların Uyumu: Başarı ve Başarısızlık başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Samsun Rotary BİLSEM ’den Dr. Ayşe ALKAN Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocukları Belirlemelerine Yönelik Eğitim Yazılımının Geliştirilmesi,  Dr. Hüseyin MERTOL Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde İçerik Farklılaştırma Örneği Olarak Coğrafya Derslerinde Resfebe Kullanımı ve Mersin BİLSEM Hikmet TUTAYSALGIR Üstün Yetenekliler Eğitiminde Sanal Gerçeklik Gözlüğü başlıklı örnek uygulamalarını çalıştay katılımcılarına sundular.

Çalıştay birinci gün programı Poster Sunumları ve Kitap imza etkinlikleri ile son buldu.

Çalıştayın ikinci gününde ise Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Nezihe Şentürk’ün Ders Dışı Etkinliklerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Müzik Eğitimlerine Katkısı, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı  öğretim üyesi Doç. Dr. Peter KÖRNER  Müzik Ve Üstün Yetenek: Enstrüman Dersinin Öğrencilere Faydaları başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Öğleden sonraki oturum Prof.Dr. Ahmet İNAM’ın Çocuk Olmak Yetenekli Olmak başlıklı sunumu ile başladı. Ahmet İNAM konuşmasında insan olmak, can olmak konularına değinirken eğitimde Anadolu kültürüne odaklanmanın önemine vurgu yaptı.

Çalıştayda son sunum Başkent Üniversitesinden Prof. Dr. Serap BUYURGAN tarafından Müzede Eğitim- Verimli Müze Ziyaretleri başlığıyla gerçekleştirildi.

TÜZYEKSAV Öğrencileri ODTÜ Felsefe Eğitimi başlıklı iyi uygulama Arş. Gör. Zühtücan SOYSAL tarafından sunulurken, TÜZYEKSAV Özel Okulları Görsel Sanatlar Uygulamaları ve Astronomi Uygulamaları başlıklı iyi uygulama örneklerinin sunumları gerçekleştirildi.

Çalıştayın kapanışında Erdal KİZİROĞLU, Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Prof. Dr. Ahmet İNAM ve Nilüfer KÖYLÜOĞLU’nun katılımıyla bir panel düzenlendi.

Panelde yurtdışında eğitim, beyin göçünün engellenmesi, dil eğitimine yönelik yaklaşımlar, üstün yeteneklilerin desteklenmesi, eğitimlerine daha fazla kamusal kaynakların ayrılması, Vakıf ve Sivil toplum örgütlerininin desteklenmesi ve bilgi paylaşımının artırılması konularına vurgu yapıldı.

Öğrencilerin Sanatsal Gösterilerinin de sergilendiği çalıştayda  TÜZYEKSAV Özel Okulu öğrencileri tarafından çekilen Ben Hala Çocuğum adlı kısa film gösterisinin yanı sıra, tiyatro, müzik ve dans gösterileri katılımcılardan yoğun ilgi gördü.