Son Haberler

Bilim Kampı Duyurusu Dijital Eğitimde Fırsat Eşit(siz)liği Çalıştayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşı Ziyaret 2019 Yılı Bilim Kurulu Toplantısı İyi Uygulamalar Çalıştayı Tamamlandı Lefke Avrupa Üniversitesinde Okul Kurulması Eğiticinin Eğitimi

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve gizil güçlerini geliştirerek en üst seviyede kullanmalarını sağlamak, ulusal değerlerimize bağlı, küresel düşünen, uluslararası arenada söz sahibi olacak öğrenciler yetiştirmek, ürettiklerini insanlık yararı için kullanmalarını sağlayacak eğitim olanağı sunmak, Vakfın vizyonunu oluşturmaktadır.

İlgili Haberler