Çocuk ve Medeniyet Dergisi

Çocuk ve Medeniyet Dergisi

Çocuk Vakfı”nın hazırladığı ve 6 ayda bir yayımlanacak disiplinler arası hakemli Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin (Ocak-Haziran 2016) ilk sayısı yayımlandı.

Çocuk ve Medeniyet Dergisi akademik kurgu, özgünlük ve bilimsel anlayışa uygunluk içeren nitel ve nicel içerikli araştrımalara yer verecektir. Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nde aile-çocuk- medeniyet ve tarih perspektifi içinde karşılaştırmalı çalışmalara; yorum, kuramsal öneri, entelektüel zenginlik, değerler ve kültürel arka plan bağlamında derinlik taşıyan özgün bilimsel makalelere öncelik verilecektir.
Web Sayfası http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD

Benzer yazılar