Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı

Zeka Testi

LEİTER ULUSLAR ARASI PERFORMANS TESTİ

TESTİN TANIMI: Dile dayanmayan, işitme ve konuşma problemi olan çocukların zihinsel performanslarını belirleyen bir performans testidir.

TESTİN TÜRÜ: Yetenek (Zeka) testidir.

UYGULANACAK YAŞ GRUBU: 2-18 yaşları arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

UYGULANACAK KİŞİ SAYISI: Bireysel Testtir.

UYGULAMA ŞEKLİ: Test süresinde çocuğun önüne model koyularak, yönergeye uygun olarak sırayla çocuğa verilen parçaların çocuk tarafından modele uygun olarak yerleştirmesi beklenir.

UYGULAYICININ NİTELİĞİ  VE EĞİTİMİ: Ölçme aracını uygulayanlar, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.